cover image

Een kerkhof is vanuit een historisch perspectief de benaming voor de ruimte rondom een christelijke kerk. Het gebied is veelal doorheen de eeuwen gebruikt als geconsecreerde begraafplaats. De gewijde grond kon gehuurd of gekocht worden om lichamen van gelovigen die een kerkelijke begrafenis kregen te bergen. Het was goedkoper dan begraven in het kerkgebouw, maar wel vlak bij de gewijde plaats waarvan werd aangenomen dat deze aan de overledene bescherming zou bieden.

Het kerkhof rond de kerk

De benaming kerkhof wordt ook wel gebruikt als synoniem voor begraafplaats, zelfs wanneer deze niet in de omgeving van een kerkgebouw is aangelegd.

Oops something went wrong: