Kindermishandeling

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind.

Humane_Society_Children.jpg
Illustratie van de Toronto Humane Society
Wat doet mishandeling met een kinderbrein? - Universiteit van Vlaanderen

In Nederland geeft de Jeugdwet (artikel 1) de volgende definitie van kindermishandeling:

[Kindermishandeling is] elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel[.]

Oops something went wrong: