cover image

Kinetische energie

energie van een bewegend natuurkundig lichaam / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Kinetische energie of bewegingsenergie is een vorm van energie, eigen aan een bewegend lichaam, vanwege de traagheid van massa. De kinetische energie van een bewegend lichaam is (relativistische referentiekaders uitgezonderd) recht evenredig met de massa van het lichaam, en met het kwadraat van zijn snelheid. De kinetische energie van een bewegend lichaam is bovendien gelijk aan de arbeid die nodig is om het lichaam, vanuit rusttoestand, in de toestand waarin het verkeert, te brengen.

Truck_with_motion_blur.jpg
Naarmate een voertuig zwaarder is of sneller rijdt, is zijn kinetische energie groter
Inconnu%2C_portrait_de_madame_Du_Ch%C3%A2telet_%C3%A0_sa_table_de_travail%2C_d%C3%A9tail_%28ch%C3%A2teau_de_Breteuil%29_-001.jpg
Émilie du Châtelet (1706-1749) vond als eerste het verband