cover image

Kopertijd

archeologische cultuurperiode / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De kopertijd, kopersteentijd, chalcolithicum of eneolithicum is een archeologische cultuurperiode waarin de mens leerde het metaal koper te bewerken en er gereedschappen van te maken en daarnaast stenen werktuigen bleef gebruiken (Grieks: khalkós, koper en líthos, steen).

Diffusion_cuivre.png
Kaart van de verspreiding van het gebruik van plaatselijk koper gedurende de kopertijd