Koppel (aandrijftechniek)

natuurkundige grootheid die een voorwerp doet draaien / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een koppel is een natuurkundige grootheid die een voorwerp doet draaien. Waar een kracht een voorwerp in de richting van de kracht in beweging brengt, heeft een koppel een rotatie-effect op een voorwerp rondom de as van het koppel. De term 'koppel' vindt zijn oorsprong in het effect van twee, een koppel, even grote maar tegengesteld gerichte krachten. De grootte van een koppel, ook koppelmoment genoemd, wordt uitgedrukt in de SI-eenheid voor koppel, de newtonmeter (Nm). De newtonmeter heeft dezelfde dimensie als de joule, de eenheid voor energie.

Koppel1.png
Koppel kracht lengte werkt op een as.
Het moment kracht lengte werkt ook op een as, maar oefent daarbij tevens een dwarskracht uit, die gelijk is aan .
Ter verduidelijking doet hier de as buigen.

Er is sprake van een koppel als er meerdere krachten op een voorwerp worden uitgeoefend die op verschillende plaatsen op het voorwerp aangrijpen, zodat ze het voorwerp zouden kunnen laten draaien, maar de resultante gelijk is aan 0. De grootte van een koppel is gelijk aan de som van de momenten van de krachten, onafhankelijk van het gekozen referentiepunt.

Het verschil tussen een koppel en een moment is dat het krachtenspel van een koppel zodanig symmetrisch is dat er geen netto dwarskracht overblijft. Indien het voorwerp vrij kan bewegen of zou kunnen bewegen, vindt er alleen een rotatie en geen translatie van het voorwerp plaats.

Oops something went wrong: