cover image

Lengtegraad

afstand tot de nulmeridiaan in graden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De geografische lengte, lengtegraad of longitude[1] van een meetpunt is de hoek tussen het meridiaanvlak van dat meetpunt en het meridiaanvlak van het nulpunt, meestal het meridiaanvlak van Greenwich. Een meridiaanvlak is een doorsnede van de aarde, haaks op de evenaar. Alle punten met een gelijke lengtegraad vormen samen een ellips die meridiaan wordt genoemd. Samen met de breedtegraad kan elk punt op aarde eenduidig worden aangegeven met behulp van een geodetisch coördinatensysteem.

Lengtegraden
Kaart van de wereld gezien vanaf recht boven de Noordpool.

Voor de coördinaten op aarde varieert de lengtegraad van 0° tot 180°, met de toevoeging O.L. voor oosterlengte, ten oosten van de nulmeridiaan, op het oostelijk halfrond of W.L. voor westerlengte, ten westen van de nulmeridiaan, op het westelijk halfrond. Wanneer een teken wordt toegekend, wordt oosterlengte meestal als een positieve waarde en westerlengte als een negatieve waarde weergegeven. Doortellen van 0° tot 360° komt ook voor.

De meridianen, lijnen van gelijke lengtegraad, lopen recht, uiteenlopend vanaf de Noordpool naar het zuiden, tot zij op de Zuidpool weer bij elkaar komen. Een doorsnede van de aarde langs een van de meridianen en de meridiaan daar 180° tegenover wordt een meridiaanvlak genoemd.