Lijst van encyclieken van paus Pius XII

Wikimedia-lijst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Hieronder volgt een lijst van encyclieken van Paus Pius XII.

Table info: No., Titel, Onderwerp, Datum, Tekst...
No. Titel Onderwerp Datum Tekst
LatijnNederlandse vertaling
1.Summi Pontificatus"Van het Opperste Pontificaat"De eenheid van de menselijke samenleving20 oktober 1939(Nederlands)
2.Sertum Laetitiae"De kroon van vreugde"De honderdvijftigste verjaardag van de bisschopelijke hiërarchie in de Verenigde Staten1 november 1939(Engels)
3.Saeculo Exeunte Octavo"(Sinds) het einde van de (achtste) eeuw"De achthonderdjarige onafhankelijkheid van Portugal13 juni 1940(Nederlands)
4.Mystici Corporis Christi"Over het mystiek Lichaam van Christus"Het mystiek Lichaam van Christus en de Kerk29 juni 1943(Nederlands)
5.Divino Afflante Spiritu"Bezield door de Heilige Geest"De Heilige Schrift30 september 1943(Nederlands)
6.Orientalis Ecclesiae"Van de oosterse kerken"Cyrillus van Alexandrië 9 april 1944(Engels)
7.Communium interpretes dolorum"Als vertolker van het universele leed"Het einde van de Tweede Wereldoorlog15 april 1945(Engels)
8.Orientales Omnes"Alle oosterse (kerken)"De 250ste verjaardag van de hereniging met de Roetheens-Katholieke Kerk23 december 1945(Engels)
9.QuemadmodumHet pleiten voor kinderen die in deze wereld in armoede leven6 januari 1946(Engels)
10.Deiparae Virginis MariaeHoe Maria-Tenhemelopneming te definiëren?1 mei 1946(Nederlands)
11.Fulgens Radiatur"Stralend licht"Het stralende licht van de Heilige Benedictus21 maart 1947(Engels)
12.Mediator Dei"Middelaar (tussen mens en) God"De Heilige Liturgie20 november 1947(Engels)
13.Optatissima Pax"De lang nagestreefde vrede"Voorschriften voor gebeden voor sociale vrede en Wereldvrede18 december 1947(Nederlands)
14.Auspicia Quaedam"Bepaalde tekenen"Gebeden voor wereldvrede en de oplossing van het vraagstuk Palestina1 mei 1948(Engels)
15.In Multiplicibus Curis"Onder de vele zorgen"Gebeden voor vrede in Palestina24 oktober 1948(Engels)
16.Redemptoris Nostri Cruciatus"De Kruisdood van onze Verlosser"Heilige plaatsen in Palestina15 april 1949(Engels)
17.Anni Sacri"Over het Heilig Jaar"Een programma om atheïstische propaganda in de gehele wereld tegen te gaan12 maart 1950(Engels)
18.Summi Maeroris"Met de grootste zorg"Oproep tot publiek gebed om vrede19 juli 1950(Engels)
19.Humani Generis"De mensheid"Sommige valse meningen die de grondslagen van de Katholieke leer dreigen te ondermijnen12 augustus 1950(Nederlands)
20.Mirabile Illud"Die wonderlijke"Een kruistocht van gebed om vrede6 december 1950(Engels)
21.Evangelii Praecones"Zwoegende evangelisten"De bevordering van de Katholieke Missie2 juni 1951(Engels)
22.Sempiternus Rex Christus"Christus, de Eeuwige Koning"Het Concilie van Chalcedon8 september 1951(Engels)
23.Ingruentium Malorum"Voortschrijdend kwaad"Het bidden van de Rozenkrans15 september 1951(Nederlands)
24.Orientales Ecclesias"De oosterse kerken"De vervolgde oosterse kerken en de hopeloze situatie van de gelovigen in Bulgarije15 december 1952(Engels)
25.Doctor Mellifluus"Zoete Doctor"De Heilige Bernardus van Clairvaux, de laatste der Kerkvaders24 mei 1953(Engels)
26.Fulgens Corona"De stralende erekroon"Afkondiging van het Mariajaar ter viering van de honderdste verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria8 september 1953(Nederlands)
27.Sacra Virginitas"Over heilige maagdelijkheid"Gewijde Maagdelijkheid25 maart 1954(Engels)
28.Ecclesiae FastosDe kerkgeschiedenisBonifatius5 juni 1952(Nederlands)
29.Ad Sinarum Gentem"Aan het Chinese Volk"De supranationaliteit van de Kerk7 oktober 1954(Engels)
30.Ad Caeli Reginam"Tot de Koningin van de Hemel"Verkondiging van Maria Koningin11 oktober 1954(Nederlands)
31.Musicae Sacrae"Over gewijde muziek"Gewijde muziek25 december 1955(English)
32.Haurietis Aquas"Jullie zullen water putten"De toewijding aan het Heilig Hart15 mei 1956(Nederlands)
33.Luctuosissimi Eventus"Allerdroevigste Gebeurtenissen"Oproep tot publiek gebed voor Vrede en Vrijheid voor het Hongaarse Volk na de Hongaarse Opstand28 oktober 1956(Nederlands)
34.Laetamur Admodum"Wij zijn ten zeerste verheugd"Onder meer de terugkeer uit gevangenschap van de kardinalen Wyszynski (Gnesen en Warschau, Polen) en Mindszenty (Esztergom, Hongarije), alsmede de Suez-crisis1 november 1956(Nederlands)
35.Datis Nuperrime"Een nieuwe Dageraad"Het neerslaan van de opstand in Hongarije door Rusland5 november 1956(Nederlands)
36.Fidei Donum"Het geschenk des geloofs"De huidige situatie van de Katholieke Missie in met name Afrika21 april 1957(Nederlands)
37.Invicti Athletae Christi"De onoverwonnen strijder voor Christus"De Heilige Andreas Bobola16 mei 1957(Engels)
38.Le Pelerinage de Lourdes"De pelgrimstocht naar Lourdes"Waarschuwing tegen materialisme op de 100ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes2 juli 1957(Engels)
39.Miranda ProrsusFilm, radio en televisie8 september 1957(English)
40.Meminisse Juvat"Het is dienstig eraan te herinneren"Gebeden voor de vervolgde kerk14 juli 1958(Engels)
41.Ad Apostolorum Principis"Bij de Prins der Apostelen"Het communisme en de Katholieke Kerk in China29 juni 1958(Engels)
Close
Paus Pius XII (1951)