Arbeidsloon

de tegenprestatie voor geleverde arbeid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Arbeidsloon (ook vaak loon, salaris, maandgeld of traktement) is de (meestal financiële) tegenprestatie voor arbeid. Loon wordt betaald door de werkgever aan de werknemer, die loonarbeid verricht voor de werkgever.

Oops something went wrong: