Maatschappelijke kosten-batenanalyse

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) is een kosten-batenanalyse waarbij de kosten en baten voor een gehele maatschappij worden beschouwd. De berekening houdt rekening met externe effecten in rekening gebracht zoals klimaat, luchtverontreiniging, geluid, ongevallen (kosten), maar ook effecten op bijvoorbeeld werkgelegenheid tijdens de aanleg, het onderhoud en de exploitatie (baten). In een MKBA kunnen financiële en niet-financiële kosten en baten opgenomen worden. In dit laatste geval dient er gewerkt te worden met kengetallen, die de niet-financiële kosten en baten monetariseren.

Een MKBA kan uitgevoerd worden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.