Management

coördineren van de activiteiten van mensen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Met management (Engels leenwoord, letterlijk vertaald "beheer"), wordt in algemene zin gedoeld op het organiseren, leiden of sturen en uitvoeren van activiteiten van een persoon, groep, organisatie of onderneming en het beheer van menselijke en materiële hulpmiddelen. In het bedrijfsleven wordt het begrip gebruikt in de zin van bedrijfsvoering, het leiding geven aan of sturen van een bedrijf, organisatie of instelling, of onderdelen daarvan. Het doel van bedrijfsmanagement is het (her)formuleren van, en streven naar, het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven (soms sterk veranderende) context. Welke doelstellingen te bereiken zijn, op welke manier ze kunnen worden bereikt en wat de functie van het management in een onderneming of organisatie is, is afhankelijk van de ondernemingscultuur, de soort van organisatie en de tijdgeest. Onderdelen zijn: bepaling van de strategie, financieel beheer, inzet van productiefactoren, marketing, innovatie en personeelsbeleid. In de praktijk kunnen managers zowel overheadtaken (bv. coördinatie) als primaire taken verrichten. Management wordt vaak gezien als onderdeel van de overhead van een organisatie. Inhoud van de activiteiten is afhankelijk van de functie en de positie van een manager.

Voor een managementfunctie bestaan aparte opleidingen zoals bedrijfskunde en MBA.

Oops something went wrong: