Mandaat

autoriteit of opdracht tot politiek handelen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. Delegeren daarentegen betekent wel het overdragen van bevoegdheden, inclusief de verantwoordelijkheid. Een mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf te hanteren.[1]

In het bestuursrecht vermeldt een krachtens mandaat genomen besluit namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Er worden in het bestuursrecht drie categorie├źn mandaat onderscheiden: het beslissingsmandaat, het uitvoeringsmandaat en het ondertekeningsmandaat.[2]

Oops something went wrong: