Marshallplan

Amerikaans initiatief voor buitenlandse hulp aan West-Europa na de Tweede Wereldoorlog / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Marshallplan was een omvangrijk materieel hulpplan, dat op initiatief van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall drie jaar na de Tweede Wereldoorlog in werking trad.

Marshall_Plan_poster.JPG
Affiche van Marshallplan
De Noordam levert de eerste Marshallgoederen af in Rotterdam
Kolen voor de Nederlandse Spoorwegen, Polygoonjournaal september 1948
Marshallplanhilfe.gif
Affiche over verleende Marshallhulp in Duitsland (1947)
Marshall_Plan.svg
Verdeling van de Marshallhulp over de Europese landen

Dit European Recovery Program (ERP) was gericht op de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa. Een belangrijke drijfveer van deze hulp was het vormen van een sterke buffer tegen de expansie van het communisme vanuit de Sovjet-Unie van Stalin. De betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren namelijk in sneltempo verslechterd en hadden geleid tot de "Trumandoctrine".