Meercellig organisme

Organisme dat uit meer dan één cel bestaat / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een meercellig organisme is een organisme dat uit meer dan één cel bestaat. Cellen zijn heel klein; bijna alle soorten organismen die met het blote oog waarneembaar zijn, zijn meercellig. Meercellige organismen, waaronder alle landplanten en het gehele dierenrijk, zijn eukaryoot: hun cellen hebben ieder een celkern waarin het - gedurende de evolutie gevormde - erfelijk materiaal van de soort grotendeels ligt opgeslagen.

Coenobium van de alg Pediastrum
Bladcellen van sterremos (Plagiomnium affine) met chloroplasten en celwanden