Meercellig organisme

organisme dat uit meer dan één cel bestaat / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een meercellig organisme is een organisme dat uit meer dan één cel bestaat. Cellen zijn heel klein; bijna alle soorten organismen die met het blote oog waarneembaar zijn, zijn meercellig. Meercellige organismen, die alle landplanten (Embryophyta), het gehele dierenrijk (Animalia), de meeste schimmels (Fungi) en vele soorten algen (Algae) omvatten, zijn eukaryoot (Eukaryota): hun cellen hebben ieder een celkern waarin het - gedurende de evolutie gevormde - erfelijk materiaal van de soort grotendeels ligt opgeslagen.

Pediastrum.jpg
Coenobium van de alg Pediastrum
Bladcellen van sterremos (Plagiomnium affine) met chloroplasten en celwanden

Oops something went wrong: