Merkenrecht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Merkenrecht is het geheel van rechtsregels binnen het intellectuele eigendomsrecht die voorzien in de vestiging, de bescherming en het uitdoven van merken. In België, Nederland en Luxemburg is het merkenrecht op eenvormige wijze geregeld in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom van 2005 (BVIE).

Verouderd Dit artikel bevat verouderde informatie en zou bijgewerkt moeten worden. U wordt uitgenodigd om dit artikel bij te werken.
Uitleg: Dit artikel zou verder moeten worden uitgewerkt met focus op zowel Benelux-niveau, Europees niveau als mondiaal niveau.