cover image

Meson

Een subatomair deeltje dat uit een quark en een antiquark bestaat / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een meson is een subatomair deeltje, een hadron, dat uit een quark en een antiquark bestaat, die door de sterke kernkracht aan elkaar zijn gebonden. Tot de mesonen behoren onder andere het pion (π-meson) en het kaon (K-meson). Omdat mesonen uit quarks zijn opgebouwd behoren ze net als baryonen tot de familie van de hadronen. Mesonen hebben een heeltallige spin en vallen daarom onder de bosonen, in tegenstelling tot baryonen die een halftallige spin hebben en onder de fermionen vallen.

Meson_nonet_-_spin_0.svg
Negen mesonen met spin nul

Mesonen zijn instabiel en vervallen na korte tijd.