Metabole alkalose

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Metabole alkalose is een te hoge pH (> 7,45) van het bloed, dat wordt veroorzaakt door een tekort aan zure of een overschot aan basische stoffen. Dit overschot of tekort kan door veel oorzaken ontstaan, zoals een stoornis in het metabolisme van cellen, het innemen van alkalische stoffen (zoals carbonaat bij Rennies), of verlies van zuur door bijvoorbeeld veelvuldig braken.

Table info: ...
Esculaap Neem het voorbehoud bij medische informatie in acht.
Raadpleeg bij gezondheidsklachten een arts.
Close

Respiratoire alkalose is een andere zuur-base probleem en ontstaat wanneer door hyperventilatie (snelle, diepe ademhaling) te veel CO2 uit het bloed verwijderd wordt. De meest voorkomende oorzaak van hyperventilatie en van respiratoire alkalose is stress.