Metafysica (Aristoteles)

werk van Aristoteles / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Onder de Metafysica van Aristoteles kan men twee dingen verstaan:

  • a) Dat deel van zijn filosofie dat zich met metafysica bezighoudt.
  • b) Aristoteles' werk dat de titel draagt: Metafysica.

Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden:

  • De titel metafysica is niet afkomstig van Aristoteles, en het desbetreffende werk is als zodanig niet door hem samengesteld. Voor beide is waarschijnlijk Andronicus van Rhodos verantwoordelijk, die in de 1e eeuw voor Chr. een uitgave van Aristoteles' werken het licht deed zien. Het woord metafysica heeft hij vermoedelijk gekozen als aanduiding van hetgeen (binnen de verzameling teksten van Andronicus) na de fysica (Gr. meta ta physica) kwam. Het werk dat wij nu onder deze naam kennen is een samenstel van geschriften uit verschillende perioden van Aristoteles' activiteit.
  • Niet alleen in deze Metafysica behandelt Aristoteles metafysische onderwerpen; hij doet dat ook bv. in zijn Fysica.