Metrologiewet

wet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Metrologiewet, ofwel de Wet van 2 februari 2006, houdende regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten, is een Nederlandse wet die regels bevat met betrekking tot meeteenheden en het in de handel brengen en het gebruik van meetinstrumenten. Op de naleving van de wet wordt toezicht gehouden door Agentschap Telecom.

IJkwetsticker_2004.jpg
IJkwetsticker (2004)