cover image

Metselwerk

resultaat dat ontstaan is door metselen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Metselwerk is het resultaat dat ontstaan is door metselen. Het metselen wordt in de regel gedaan door een metselaar. Na het verharden van de metselspecie is er een versteend product. Er kan gebruikgemaakt worden van natuur- of kunststeen, zoals bak- of kalkzandsteen. Essentieel gereedschap bij het metselen is een troffel en een voegspijker.

Nl_504650_amst-lyceum_detail_02.jpg
Gewelven, bogen en pijlers van metselwerk
Gemetselde_boogbrug_over_de_Oudegracht%2C_Enkhuizen.JPG
Een geheel uit metselwerk opgetrokken brug in Enkhuizen

De volgorde en positie waarop de stenen ten opzichte van elkaar worden gelegd (zowel horizontaal als verticaal) vormen doorgaans een zich herhalend patroon dat het metselverband wordt genoemd; daarbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van (bak)stenen van verschillende afmetingen, zodat andere verbanden ontstaan dan het veelgebruikte halfsteensverband, en daarmee een geheel ander aanzicht hebben.

Wanneer metselwerk niet wordt afgewerkt met bijvoorbeeld een stuclaag, maar wordt "afgevoegd", dat wil zeggen de voegen worden gevuld met een voegmortel, dan wordt dat schoon metselwerk genoemd.

Oops something went wrong: