cover image

Mierenzuur

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Mierenzuur of methaanzuur is een carbonzuur met als brutoformule CH2O2, ook geschreven als HCOOH. Mierenzuur is het eenvoudigste carbonzuur en zeer corrosief. Vroeger was de wetenschappelijke naam dan ook hydrogeencarbonzuur. De zouten en esters van mierenzuur heten formiaten.

Quick facts: Mierenzuur, Structuurformule en molecuulmodel...
Mierenzuur
Structuurformule en molecuulmodel
Formic_acid.svg
Structuurformule van mierenzuur
Formic_acid_85_percent.jpg
Mierenzuur (oplossing van 85% in water)
Algemeen
Molecuulformule of
IUPAC-naam methaanzuur
Andere namen waterstofcarbonzuur, hydrogeencarbonzuur, hydrozine
Molmassa 46,03 g/mol
SMILES
C(=O)O
CAS-nummer 64-18-6
EG-nummer 200-579-1
Beschrijving Kleurloze vloeistof met een sterke geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefToxisch
Gevaar
H-zinnen H226 - H302 - H314 - H331
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338 - P310
Hygroscopisch? ja
Omgang Damp niet inademen,
contact vermijden
Opslag Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, hitte, vonken en open vlammen
Stevig gesloten houden, doch regelmatig druk aflaten: mierenzuur kan druk ontwikkelen.
VN-nummer 1779
MAC-waarde 9 ml/m3 = 5 ppm
LD50 (ratten) 1100 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,220 g/cm³
Smeltpunt 8,4 °C
Kookpunt 100,7 °C
Vlampunt 45 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 540 °C
Dampdruk 2800 Pa
Goed oplosbaar in water, ethanol, di-ethylether, glycerol
log(Pow) −0,54
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHog −378,6 kJ/mol
ΔfHol −424,72 kJ/mol
Sog, 1 bar 248,7 J/mol·K
Sol, 1 bar 128,95 J/mol·K
Cop,m 99,04 J/mol·K
Evenwichtsconstante(n) pKa = 3,75
Nutritionele eigenschappen
E-nummer E236
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde
Close

Oops something went wrong: