cover image

Mijnbouw

exploratie, ontwikkeling, winning en verwerking van mineralen uit de bovengrondse aardkorst / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Mijnbouw is het systematisch onttrekken van stoffen (delfstoffen, mineralen) aan de bodem voor bijzonder gebruik of verwerking, met een speciaal daarvoor ingerichte voorziening of infrastructuur.

De hamer en moker zijn internationaal het symbool voor mijnbouw
Open mijn in Peru
Oude goudmijn bij Skidoo in de Death Valley, Californië

De delfstoffen in de mijnbouw kunnen zich in elke aggregatietoestand bevinden:

Sommige stoffen worden uit de bodem gehaald door eerst hun aggregatietoestand te veranderen, bijvoorbeeld zout dat wordt opgelost in water, om het vervolgens op te kunnen pompen. Bij de aardgaswinning worden juist de ongewenste, door het aardgas gemengde gasvormige stoffen door condensatie verwijderd.

Mijnbouwactiviteiten worden op onder andere kaarten vaak aangeduid met het symbool van de hamer en moker.