Militair

lid van de krijgsmacht / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een militair is een persoon die diensten verricht in dienst van een krijgsmacht van een erkende staat, meestal het vaderland.

CIMG3656_oesterr_bheer_gd-k.jpg
Oostenrijkse militairen

Indien een boven genoemd persoon niet in dienst is van een erkende staat, spreekt men over een huursoldaat, strijder, rebel en in sommige gevallen zelfs van een terrorist; organisaties met zulke personen heten doorgaans militie. Ter onderscheid worden niet-militairen als burger aangeduid. Er is een grijs gebied tussen militair en burger, waarover de Geneefse Conventies duidelijkheid proberen te geven.

Als een militair zich vrijwillig heeft aangemeld spreekt men over een beroepsmilitair. Als zij tot militaire dienst verplicht zijn door hun nationale wetgeving, dan spreekt men van een dienstplichtige. Elke Nederlandse militair valt onder de Nederlandse krijgstucht.

Militair kan (als bijvoeglijk naamwoord) ook "van de krijgsmacht" betekenen.

Om het aantal militairen aan te duiden wordt ook wel het woord troepen gebruikt.