Millenniumkwestie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De millenniumkwestie is de vraag wanneer precies het derde millennium van de christelijke jaartelling begon, een onderwerp van de chronologie dat vooral rond het jaar 2000 belangstelling genoot.

Het eerste millennium na Chr., dat wil dus zeggen het eerste millennium van de christelijke jaartelling, bestaat uit de eerste duizend jaren van deze jaartelling, dus beginnend met het eerste jaar, het jaar 1, en eindigend met het duizendste jaar, het jaar 1000, omdat de jaartelling begint te tellen − net als alle vormen van tellen − bij 1. Een jaar nul is er dus niet, evenmin als er een nulde eeuw is. Evenzo bestaat het eerste millennium vóór Chr. uit de jaren 1000 vóór Chr. tot en met 1 vóór Chr. De overgang van het eerste millennium vóór Chr. naar het eerste millennium na Chr. is dus het tijdstip 24:00:00 van het jaar 1 v.Chr, dat hetzelfde is als het tijdstip 00:00:00 van het jaar 1 n.Chr. Historici laten vanouds het jaar 1 na Chr. onmiddellijk op het jaar 1 vóór Chr. volgen.

Naar analogie van het feit dat iemand die op 1-1-1 werd geboren zijn tiende verjaardag op 1-1-11 zal hebben gevierd, moeten de decennia (en evenzo de eeuwen en millennia) worden geteld vanaf tijdstip 0001-01-01T00:00:00.