Monoklien kristalstelsel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een monoklien kristalstelsel is een bepaald type kristalstelsel dat een tweevoudige symmetrie bezit. Wanneer men een monoklien kristal 360° draait, dan ziet men twee keer hetzelfde beeld. In een monoklien stelsel kruisen twee kristallografische assen elkaar onder een hoek die verschilt van 90°. De derde as staat loodrecht op het vlak waarin de andere twee assen liggen. Alle assen hebben een verschillende lengte. Dit wordt weergegeven aan de hand van een eenvoudige formule: a ≠ b ≠ c. De formule voor de hoeken waaronder de assen elkaar snijden wordt als volgt weergegeven: α = γ = 90° ≠ β.

Monokliene kristallen kunnen de vorm hebben van pinakoïden of prisma's. Deze vormen staan bekend als de zogenaamde open vormen, omdat ze niet zelfstandig als een compleet meetkundig lichaam kunnen voorkomen. Ze kunnen enkel in combinatie met andere vormen een kristal vormen.

De term monoklien is afkomstig uit het Grieks: monos (μόνος) betekent enkel en klinein (κλίνειν) betekent hellen. Het betekent dus: hellen naar één kant. Het monoklien kristalstelsel telt drie puntgroepen: m, 2 en 2/m.

Oops something went wrong: