Muzieknoot

teken binnen de muzieknotatie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een muzieknoot (of kortweg noot) is een teken (Latijn: nota) om de tonen in de muziek naar hun tijdsvolgorde en -duur te noteren of te benoemen. De vorm van de noot bepaalt de relatieve duur van de toon en de plaats van de nootkop op de notenbalk bepaalt, samen met de sleutel, de voortekening en de eventuele alteraties, de te spelen stamtoon of afgeleide daarvan. De precieze toonhoogte hangt dan nog af van de gebruikte stemming.

Eighth_note_run.png
Vier aan elkaar geschreven (met een waardestreep verbonden) achtste noten

Oops something went wrong: