Nationaliteit

de staat of het land waartoe een individu behoort / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Nationaliteit duidt de relatie aan tussen een individu en een staat, cultuur of loyaliteit.

Nationaliteit heeft een tweeledige betekenis:

  1. Het bezit van het staatsburgerschap van een land of meer landen;
  2. Het op grond van herkomst of afstamming behoren tot een bepaald etniciteit en (indien aanwezig) de natie; nationaliteit staat in deze definitie los van het staatsburgerschap.

Oops something went wrong: