Natte heide (natuurdoeltype)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Natte heide is een natuurdoeltype dat voorkomt op de hogere zandgronden en in het laagveengebied. De vegetatie bestaat voornamelijk uit mossen, grasachtige vegetatie en gewone dophei (Erica tetralix). Het natuurdoeltype vergt een zeer nat tot matig nat waterregime en een diepe grondwaterstand. De vegetatie wordt voornamelijk gevoed door regenwater en eventueel door grondwater. Het natuurdoeltype komt voornamelijk voor op natte zand- en leemgronden maar ook op bepaalde veengronden. De bodem is oligotroof of mesotroof en heeft een zure tot matig zure pH-waarde. Het natuurdoeltype heeft een oppervlakte van minstens 5 ha nodig om zichzelf in stand te houden.

Oops something went wrong: