Natuurdoeltype

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een natuurdoeltype is een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken van een gebied. Het is een concept dat in het Nederlands natuurbeleid is ontwikkeld omstreeks 1990 na het verschijnen van de plannen voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), en ook in Vlaanderen ingang heeft gevonden.