Natuurnetwerk Nederland

Netwerk van natuurgebieden in Nederland / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds 2013 de naam van de ecologische hoofdstructuur van Nederland: een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Het vormt een belangrijk onderdeel van het natuurbeleid. Streven is de biodiversiteit in Nederland ten minste te stabiliseren, en dus verdere achteruitgang tegen te gaan: het door de EU aanvaarde standstillbeginsel.

Ecologische_Hoofdstructuur.png
Overzicht van Natuurnetwerk Nederland (2013)
Overzicht_weiland%2C_natuurontwikkeling_in_het_kader_van_de_Ecologische_Hoofdstructuur_-_Veere_-_20427437_-_RCE.jpg
Natuurontwikkeling bij Veere in het kader van de ecologische hoofdstructuur (2007).
Faunapassage_onder_A27_door_bij_Meerkerk.jpg
De faunapassage onder de A27 bij Meerkerk verbindt delen van het Zouwegebied.

Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor natuurbeleid en de verdere ontwikkeling en beheer van NNN. Het Rijk stelt sinds 2014 jaarlijks een bedrag van ongeveer € 100 miljoen ter beschikking voor de realisering van het natuurnetwerk.