cover image

Natuurwetenschap

wetenschap die natuurwetten bestudeert / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De natuurwetenschappen zijn de takken van de wetenschap die met behulp van empirische en wetenschappelijke methoden op zoek gaan naar natuurwetten die verklaringen kunnen bieden voor natuurverschijnselen.

Natuurkundigen tijdens de Solvayconferentie in 1911. Op de foto onder meer Hendrik Lorentz, Ernest Solvay, Marie Curie, Henri Poincaré, Ernest Rutherford, Heike Kamerlingh Onnes en Albert Einstein.
Linnaeus' tabel van het dierenrijk uit Systema Naturae (1735). Hij maakte de indeling in het Latijn van "I. Quadrupedia II. Aves III. Amphibia IV. Pisces V. Insecta VI. Vermes", dus viervoeters, vogels, amfibieën, vissen, insecten en wormen. Bij de viervoeters begon hij met de mensachtigen, waaronder hij de mens, apen en de luiaard schaarde.
Atoommodel van Bohr van een element met atoomnummer Z (met kernlading Ze) waarin een elektron terugvalt van niveau 3 naar 2 en een foton uitzendt

Met presentaties en debatten tijdens conferenties en symposia en met peer review bij wetenschappelijke publicaties werkt de wetenschappelijke gemeenschap aan het waarborgen van de kwaliteit van de wetenschap, haar methodes en interpretatie van resultaten.

Men spreekt tegenwoordig vaker en vaker gewoon van 'wetenschap(pen)' in plaats van natuurwetenschappen (alhoewel hier ook wiskunde en informatica onder valt, zie formele wetenschap). De technische wetenschappen zijn verschillend van de natuurwetenschappen. De focus van de natuurwetenschappen ligt bij de theorie en het onderzoeken van de natuurwetten, waar het bij de technische wetenschappen ligt bij het onderzoeken van de toepassing van deze theorie en technologische ontwikkelingen. Onder de exacte wetenschappen vallen de natuurwetenschappen en technische wetenschappen.