Neerslag (scheikunde)

chemisch proces dat leidt tot het vormen van een onoplosbare vaste stof uit een oplossing / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een neerslag, bezinksel of precipitaat is een vaste stof die door een chemische reactie in een oplossing wordt gevormd en afzinkt naar de bodem van het reactievat. De resterende vloeistof is het supernatant (ook wel moederloog genoemd).

Cobalt%28II%29hydroxide_precipitate.png
Bij het toevoegen van natriumhydroxide aan een oplossing van kobalt(II)nitraat, slaat het blauwe kobalt(II)hydroxide neer.

Wanneer bijvoorbeeld twee ionen die samen een slecht oplosbaar zout vormen, boven een kritieke concentratie (het oplosbaarheidsproduct) voorkomen in een oplossing, ontstaat door het bezinken een neerslag van het niet-oplosbare zout.