Og

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Og (Hebreeuws: עוֹג, ʿŌg, mogelijk verwant aan het Zuidarabische ‘aǧ, "mens") was volgens de Hebreeuwse Bijbel de koning van Basan (Numeri 21:33; 32:33, Deuteronomium 3; 4:46; Psalm 135:11; 136:20).

Koning Og van Basan was de enig overgebleven afstammeling van de Refaïeten. Zijn bed - te zien in Rabba, de hoofdstad van Ammon - is van ijzer en maar liefst negen el lang en vier breed, gemeten in de gewone el".

— Deuteronomium 3:11
Og%27s_Bed_%28crop%29.jpg
Og's bed (gravure omstreeks 1770 door Johann Balthasar Probst)

Dit bed zou ongeveer 1,8 x 4 meter zijn geweest, wat aansluit bij het beeld van de Refaïeten, die net als de Enakieten als reuzen werden beschreven (Deuteronomium 2:10-11) en נְפִלִים, nəfîlîm (nefilim) werden genoemd (Numeri 13:33).

Volgens sommigen zou het monolithisch monument van Gilgal Refaim op de Golanhoogten zijn grafmonument zijn. Dit cirkelvormig bouwsel dateert uit de Bronstijd.