Onbevlekte Ontvangenis van Maria

dogma van de katholieke kerk / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat stelt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Deze bijzondere status van Maria wordt met een hoogfeest gevierd op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.

1rightarrow_blue.svg Dit artikel gaat over het rooms-katholieke dogma. Voor kerken met deze naam, zie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk.
Deel van de serie over
Maria
Mariabeeld
moeder van
Jezus
0_L%27Immacul%C3%A9e_Conception_-_P.P._Rubens_-_Prado_-_P1627_-_%282%29.JPG
De Onbevlekte Ontvangenis, geschilderd in 1628-29 door Peter Paul Rubens (Museo Nacional del Prado, Madrid)
Inmaculada_%28Zurbar%C3%A1n%29.jpg
De Onbevlekte Ontvangenis, geschilderd in 1630-35 door Francisco de Zurbarán (Museo Nacional del Prado, Madrid)

Maria werd met een onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder, volgens de traditie Anna. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.

Het dogma werd op 8 december 1854 met de pauselijke bul Ineffabilis Deus afgekondigd door paus Pius IX en zette onder katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang.

In 'Ineffabilis Deus' verwijst paus Pius IX nog naar Besaleël (Exodus 31, 1), aan wie volgens de woorden van God tot Mozes bijzondere gaven waren geschonken om alles voor te bereiden tot wat moet leiden tot de heiligste plaats der Verzoening.

De bul eindigt met de toen gebruikelijke vervloeking van ieder die het waagde de woorden van de paus te betwijfelen of te verwerpen.