cover image

Open lucht

de ruimte buitenshuis, op straat, in het park of buiten de stad / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De open lucht of openlucht is de ruimte buitenshuis, op straat, in het park of buiten de stad. De term onderstreept het onbegrensde en vaak ook natuurlijke karakter van de locatie. De buitenlucht is hetzelfde, maar die term legt de nadruk meestal op de gezondheid van de frisse lucht en minder op de vrije natuur in het landschap. De meeste openbare ruimte bevindt zich in de open lucht.

Bochum_Stiepel_-_Kloster_20_ies.jpg
Een openluchtkerkzaal in Bochum.

De eerste openluchtschool in Nederland was de Eerste Nederlandse Buitenschool, opgericht in Den Haag in 1913. De gezondheid van kinderen bleek gebaat te zijn bij de frisse lucht, maar de schoolprestaties bleven achter bij de verwachting en het concept was geen lang leven beschoren. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er wel meer aandacht voor de lichte en open inrichting van schoolgebouwen.

Een openluchtmis is een katholieke eredienst onder het open hemelgewelf. Een dergelijke mis kan worden gehouden op een betekenisvolle plek of bij een kerk waar binnen onvoldoende ruimte is voor alle belangstellenden. In de tijd dat het protestantisme in de Nederlanden nog verboden was, kwamen de calvinisten clandestien bij elkaar voor hagenpreken.

Een openluchtzwembad kan een zwemplaats in een natuurlijk oppervlaktewater zoals een meer of een rivier zijn, of een bad met gezuiverd water waar speciale voorzieningen zoals een zeil het badwater tegen vervuiling moeten beschermen. Sommige zwembaden hebben een binnen- en een buitenbad, die met elkaar in verbinding kunnen staan.