Oud-Katholieke Kerk

christelijke denominatie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland[1] is een katholieke kerk buiten Communio met de Heilige Stoel. Oud-katholiek werd de benaming voor die autocefale kerken die hun ontstaan danken aan de afwijzing van het Romeinse kerkcentralisme en in een later tijdperk – vanaf 1870 – van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid (Eerste Vaticaans Concilie), tezamen met het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis (1854).

1rightarrow_blue.svg Voor oud-katholieke kerkgebouwen, zie Lijst van oudkatholieke kerken in Nederland.
Quick facts: Oud-Katholieke Kerk, Indeling, Hoofdstroming,...
Oud-Katholieke Kerk
Oudkatholieke_Kerk_Oudewater_01.JPG
oudkatholieke kerk in Oudewater
Indeling
Hoofdstroming Katholicisme
Voortgekomen uit Rooms-Katholieke Kerk, vanaf 1702/1723
Statutair: Roomsch-Katholieke Kerk der Oud-Bisschoppelijke Cleresie
Afsplitsingen Oud-rooms-katholieke kerk, in 1910
Aard
Aantal leden ruim vijfduizend (juli 2021) binnen Nederland
Leider Aartsbisschop Bernd Wallet
Portaal  Portaalicoon   Christendom
Close

In Nederland ontstond een eerste anti-centralistische beweging na de afzetting door Rome (in 1702) van de apostolisch vicaris Petrus Codde, die van jansenisme, een dwaling volgens de Kerk van Rome, was beschuldigd. In 1723 leidde de anti-centralistische beweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tot de bisschopswijding van Cornelius Steenoven zonder toestemming van Rome. Dit leidde tot een conflict en verregaande wederzijdse verwijdering.

Oops something went wrong: