Panseksualiteit

sexueel aangetrokken voelen tot personen, ongeacht genderidentiteit of biologische geslacht / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Panseksualiteit is de seksuele, romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten.[1] Het sluit op die manier nauw aan bij biseksualiteit. Panseksuele mensen kunnen naar zichzelf verwijzen als genderblind, wat dan betekent dat gender en sekse geen bepalende factoren zijn in hun aantrekking tot anderen.[2] Parafilie valt niet onder panseksualiteit.

Net als biseksualiteit wordt panseksualiteit als begrip niet eenduidig gebruikt. Volgens velen verwerpt panseksualiteit explicieter en bewuster seksebinariteit en genderbinariteit dan andere benamingen voor seksualiteiten. Zo wordt ermee aangegeven dat er ook aantrekking is tot transgender en genderqueer personen die buiten binaire opdelingen vallen of dat de aantrekking ongeacht gender of geslacht plaatsvindt.

Het begrip panseksualiteit is afgeleid van het Griekse pan (volledig, omvattend, alles). In de wetenschappelijke literatuur wordt het begrip niet eenduidig gedefinieerd en gebruikt.