cover image

Paranormaliteit

vermeende bovennatuurlijke verschijnselen, die niet wetenschappelijk verklaard zouden kunnen worden; of ook bovenzintuiglijke verschijnselen, om aan te geven dat de verschijnselen niet met de normale zintuigen waargenomen worden / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Paranormaliteit betreft elk fenomeen dat in een of meer opzichten de grenzen overschrijdt van wat volgens de huidige wetenschappelijke aannames fysiek mogelijk wordt geacht.[1] Men spreekt ook over een bovenzintuiglijk verschijnsel, om aan te geven dat het niet met de normale zintuigen waargenomen kan worden (het voorvoegsel para betekent 'naast' of 'voorbij'). Voorbeelden van paranormale fenomenen zijn telepathie, telekinese en spoken. Hoewel het soms als synoniem met bovennatuurlijk wordt gebruikt, maken parapsychologen een sterk onderscheid tussen beide: bovennatuurlijk of magisch gaat over niet-fysieke dingen, terwijl de parapsychologie juist streeft naar mogelijke wetenschappelijke verklaringen van anomalieën in de natuurlijke wereld.[2] Veel wetenschappers blijven echter sceptisch staan tegenover dergelijke verschijnselen.

Levitaatio.jpg
Levitatie? Foto genomen vanuit een perspectief waarin het lijkt dat de persoon zweeft.