Participatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Participatie betekent actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden pars (deel) en cipere (nemen). Wanneer over participatie wordt gesproken, is er altijd sprake van een subject en een object, ook als dat niet expliciet wordt gemaakt: een persoon of een groep die deelneemt (het subject) en datgene waaraan zij deelnemen (het object).

Participatie kan in beginsel betrekking hebben op allerlei subjecten (bijvoorbeeld jongeren, burgers, vrouwen) en op allerlei objecten (bijvoorbeeld politiek, arbeid, kunst, architectuur). Het woord participatie heeft een sterk maatschappelijke, vaak politieke connotatie. Als die connotatie er niet is, wordt meestal eerder van deelname gesproken. In een economische context wordt een deelname in het bestuur van een onderneming door het bezit van aandelen ook een (aandelen-)participatie genoemd. De onderneming is dan een zogeheten participatiemaatschappij, de Nederlandse brancheorganisatie heet Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) en de Belgische heet Belgian Venture Capital & Private Equity Association (BVA).

Typische verschijningsvormen van het concept participatie zijn "arbeidsparticipatie" (deelname van een bepaalde groep aan de arbeidsmarkt) en "sociaal-culturele participatie" (deelname van een bepaalde groep aan sociaal-culturele activiteiten).

In dit artikel worden enkele betekenissen van participatie besproken.

Oops something went wrong: