Parts per million

een duizendste promille ofwel een tienduizendste % aan deeltjes per totaal aan deeltjes / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Parts per million (ppm) oftewel delen per miljoen is een maat voor concentratie. Een concentratie van 1 ppm geeft aan dat er één deel van een product is op een totaal van een miljoen delen, meestal uitgedrukt in massa. Eén ppm is duizend keer zo klein als één promille.

De dimensieloze eenheid ppm wordt vooral veel gebruikt om lage concentraties aan te duiden in de scheikunde en dan in het bijzonder binnen de toxicologie en de milieuwetenschappen. Maximaal aanvaarde concentraties van verontreinigingen worden vaak in ppm uitgedrukt of in eenheden die nog kleiner zijn, zoals ppb (parts per billion) en ppt (parts per trillion). Hierbij wordt de Amerikaanse korte schaal van grote getallen gebruikt; parts per billion moet dus als "deeltjes per miljard" begrepen worden, parts per trillion als "deeltjes per biljoen".

In een overzichtelijk rijtje:

  • 1 procent = 10−2; 1 promille = 10−3; 1 ppm = 10−6; 1 ppb = 10−9; 1 ppt = 10−12
  • 1 ppm = 10−4 procent = 10−3 promille = 103 ppb = 106 ppt

Oops something went wrong: