Peil

hoogtemeting van een waterstand / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het peil in een polder en het water eromheen (de boezem) is de door een waterschap gehandhaafde hoogte van de waterstand, het polderpeil (PP). Dit kan met behulp van gemalen, spuisluizen en stuwen. In een peilbesluit staat welke waterpeilen worden aangehouden in sloten, vaarten, kanalen en waterpartijen.

Normaal_Amsterdams_Peil_-_Woerden.jpg
Peilschaal in Woerden. Het wateroppervlak staat op 188 cm onder NAP
Koblenz%2C_Pegeluhr_%282015-08-12_B2%29.JPG
Waterpeilmeter in Koblenz

In de zomer is het peil in de polder vaak hoger ingesteld dan in de winter, omdat er in de zomer in de polder meer water nodig is. Daarom spreekt men in dit kader wel van zomerpeil en winterpeil.

De actuele waterstand wordt vaak ook wel 'waterpeil' genoemd. Dit kan afgelezen worden op een peilschaal. Het kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater. De waterstand wordt in België afgemeten aan de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) en in Nederland gerelateerd aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP).