Peng'im

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Peng’im of Peng Im is de romanisatievorm om het Minnanese dialect Chaozhouhua te romaniseren.

Quick facts: ...
Peng'im
Naam (taalvarianten)
Vereenvoudigd 潮州话拼音方案
Traditioneel 潮州話拼音方案
Pinyin cháozhōuhuà pīnyīn fāng'àn
Jyutping (Standaardkantonees) chiu4 jau1 waa2 ping1 jam1 fong1 ngon3
Standaardkantonees IPA: [tsʰiːu tsɐu wa: pʰɪŋ jɐm fɔːŋ ɔːn]
Yale (Standaardkantonees) ciu4 zau1 wa2 ping1 yam1 fong1 ngon3
Dapenghua IPA: [tsʰiːu tsɐu wa: pʰɐŋ jɐm fɔːŋ uːn]
Peng'im (Chaozhouhua) dio7 jiu1 uê7 pêng1 im1 bang1 uan3
Minnanyu Tioh-tsiu-uē Phin-im Hong-àn
Close

Oops something went wrong: