cover image

Plantenziekte

aandoening aan planten en gewassen / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een plantenziekte kan veroorzaakt worden door verschillende organismen. De aantastingen door schimmels, bacteriën, virussen en nematoden worden meestal ziekten genoemd. De aantasting door insecten, mijten en andere dieren zoals vraat door wild en vogels, noemt men plagen.

Brockhaus_and_Efron_Encyclopedic_Dictionary_b7_336-0.jpg

De studie van de plantenziekten heet ook wel fytopathologie. Plantenziektenkundigen bestuderen hoe een infectie tot stand komt, wat de opbrengstderving is, en hoe je gewassen minder vatbaar kunt maken.

Diverse moderne landbouwgewassen zijn resistent voor ziekten of plagen. Dat is ook een van de doelen van plantenveredeling. Plantenziekten worden bestreden met een chemisch bestrijdingsmiddel, biologisch met natuurlijke vijanden en door vruchtwisseling.