cover image

Poolcoördinaten

2D-coördinatensysteem, met als variabelen de afstand tot een poolpunt en hoek tot een pool-as / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

In de wiskunde zijn de poolcoördinaten van een punt in een vlak de coördinaten waarmee de plaats van dat punt wordt vastgelegd ten opzichte van een vast punt O, de pool, en een halfrechte door dit punt, de poolas. Oftewel het is een 2D-coördinatensysteem, met als argumenten de afstand tot een poolpunt en hoek tot een pool-as.

Poolcoordinaten.svg
Poolcoördinaten van P
CircularCoordinates.png
De punten (3, 60°) en (4, 210°) in poolcoördinaten

De coördinaat , de straal, van een punt P is de afstand OP tot de pool, en de tweede coördinaat , het argument, is de georiënteerde hoek tussen de halfrechte van O door P en de poolas. Uit deze definitie blijkt dat het argument van een punt P niet eenduidig bepaald is. Met het argument in radialen, zijn ook alle hoeken voor gehele argument van P. In specifieke toepassingen wordt het bereik van daarom wel beperkt tot bijvoorbeeld of . Voor de pool zelf is en onbepaald.