Portaal:Mens & maatschappij

Wikimedia-portaal / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Table info: Portalen...
Portaal Mens & maatschappij
Op dit portaal vind je alle portalen die met mensen en met de maatschappij te maken hebben.

INHOUD
Belgisch koningshuisbestuurskundebierchristendomdagelijks leveneten en drinkenEuropese Uniefilosofiegeschiedenisislamjodendomkunst & cultuurlandbouwmediamuziekNederlands koningshuisesoterieopenbaar vervoerpolitiekpsychologiesportVlaamse politiekscoutingsteden (Benelux)steden (internationaal)toerismeridderordensociologie

Uitgelicht Openbaar Vervoer

Het Spoorwegmuseum na de renovatie in 2005

Het Spoorwegmuseum is sinds 1954 gevestigd in het in 1874 gebouwde voormalige Station Utrecht Maliebaan te Utrecht.

Het museum werd in 1927 opgericht en was aanvankelijk ondergebracht in een der Hoofdgebouwen van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht. De collectie omvatte voornamelijk afbeeldingen, documentatie en attributen. In de jaren dertig werden de eerste initiatieven genomen tot behoud van oud spoorwegmaterieel van historisch belang. Als gevolg van de oorlogsomstandigheden ging een deel hiervan alsnog verloren.

Maliebaanstation

Na tijdelijk ondergebracht te zijn geweest in het Rijksmuseum te Amsterdam kon het museum in de jaren vijftig weer terugkeren naar Utrecht. Het in 1939 gesloten Station Utrecht Maliebaan bleek een geschikte locatie. Na verbouwing kon het museum in 1954 zijn deuren openen. Er was hier veel meer ruimte om de collectie aan het publiek te tonen. Ook kon er nu historisch materieel opgesteld worden ter bezichtiging. Tot 2003 was de lange rij historische stoomlocomotieven langs het eerste perron het meest in het oog vallende deel van deze collectie. Daarna werd het museum ingrijpend verbouwd en uitgebreid. Sinds juni 2005 is het in de vernieuwde vorm weer opengesteld. Het meeste materieel is nu ondergebracht in een grote tentoonstellingshal achter het oorspronkelijke stationsgebouw.

[bewerk]

Uitgelicht dagelijks leven

Rijtjeshuizen

Een huis, woning of (Vlaams) woonst is een bouwwerk waarin mensen kunnen wonen. Hier gaat het om een (deel van een) gebouw dat muren rondom een binnenruimte heeft, evenals een dak. Een huis biedt bescherming tegen neerslag, wind, extreme temperaturen en tegen mogelijk binnendringende mensen of dieren. De binnenruimte in het huis is vaak verdeeld in verschillende kamers en een keuken. Veel huizen hebben ook een gang, een trap, een zolder of een kelder. Vaak hebben mensen bij het huis een tuin, vroeger ook wel een erf. Luxueuzere huizen hebben een garage, of zelfs een bijkeuken.

Een huis heeft ten minste één ingang, meestal in de vorm van een deur of een poort. De meeste huizen hebben ook ramen. In Nederland worden via het bouwbesluit allerlei eisen aan een woning gesteld. Zo moet het toilet vanuit de woonkamer via twee deuren bereikt worden.

Uitgelicht Eten en drinken

Chinees-Indisch restaurant in Delft

Een restaurant is een uitgaansgelegenheid waar mensen (tegen betaling) kunnen eten.

Het restaurant is ontstaan in Parijs aan het eind van de 18e eeuw. Daarvoor waren er uiteraard al eetgelegenheden, die met name voeding en onderdak verschaften aan de sporadische reizigers. De huidige herberg (zoals we die in Frankrijk, Duitsland, Ierland of het Verenigd Koninkrijk nu nog kennen) is hier een afstammeling van. Kenmerkend voor de herberg is, dat de passant nood heeft aan onderdak en voeding, en genoegen neemt met wat voorradig is.

De vernieuwing die het restaurant brengt, is dat het restaurantbezoek het doel op zich is, en dat de bezoeker kiest uit meerdere mogelijke gerechten (menu à la carte). De Franse firma Michelin brengt zelfs een gids uit met daarin een overzicht van restaurants van een kwaliteit die zo goed is, dat men er graag voor omrijdt. De firma kent sterren aan restaurants toe als teken van de kwaliteit.

Uitgelicht Belgisch koningshuis

Prins Laurent

Laurent Benoît Baudouin Marie (Brussel, 19 oktober 1963), Prins van België, is het derde kind van Albert II, Koning der Belgen en Koningin Paola. In oudere Nederlandstalige publicaties werd hij Laurens genoemd, maar deze benaming is thans niet meer gangbaar.

Prins Laurent was tot de jaren 1990 (ten tijde van koning Boudewijn) derde in rij om de troon te bestijgen maar door een wetswijziging, die ervoor zorgde dat ook vrouwen troonopvolger kunnen zijn, moet hij nu zijn zus en haar kinderen voor laten gaan.

Laurent werd opgeleid aan de Koninklijke Militaire School (1983-1985) en behoort tot de 123e Promotie “Alle Wapens”. Hij is houder van de brevetten helikopterpiloot en duiker van de Marine. Bij de Zeemacht heeft hij de graad van Kapitein-ter-Zee. Volgens de Wet van 7 mei 2000, Art. 3bis. heeft prins Laurent vanaf 1 juli 2001 recht op een jaarlijkse dotatie van € 272.682,88 ten laste van de openbare schatkist.

Uitgelicht Nederlands koningshuis

Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk (Brussel, 19 februari 1817Het Loo, 23 november 1890), Prins van Oranje-Nassau, was van 1849 tot zijn dood Koning der Nederlanden en Groothertog van Luxemburg, en van 1849 tot 1866 hertog van Limburg.

Willem trad op 18 juni 1839 in het huwelijk met zijn volle nicht Sophie van Württemberg, de dochter van koning Willem I van Württemberg en Catharina Paulowna (Catharina was de zus van de moeder van Willem III, Anna Paulowna). Het werd een slecht huwelijk, mede door Willems nauwelijks verholen buitenechtelijke affaires en seksuele uitspattingen, die de New York Times ertoe brachten hem "de meest losbandige figuur van onze tijd" te noemen.[bron?] De weinig tolerante en zeer ambitieuze houding van zijn echtgenote deed de rest. In 1851 werd door zijn schoonfamilie een poging gedaan het huwelijk te ontbinden. Dat mislukte, en sindsdien leefde het paar gescheiden van tafel en bed.

In de jaren-1870 kwam het tot een breuk tussen Willem III en zijn oudste zoon Willem. Deze wilde trouwen met gravin Mathilde van Limburg Stirum, maar de koning weigerde zijn toestemming. Hij stond op een vorstelijk huwelijk voor de kroonprins. Ook de regering kon hem niet vermurwen. De jonge Willem vertrok naar Parijs om er zich over te geven aan de genoegens die die stad te bieden had.

Uitgelicht Filosofie

Rene Descartes stelde dat alle niet-menselijke dieren reductionistisch verklaard konden worden als machines, De homines 1622.

Reductionisme (Latijn: reducere, 'herleiden tot' of 'terugvoeren op') is de benaming die in de filosofie en in wetenschapstheoretische debatten gegeven wordt aan de opvatting die stelt dat de natuur van complexe entiteiten steeds herleid kan worden tot meer fundamentele entiteiten. De opvatting kan betrekking hebben op objecten, maar ook op fenomenen, verklaringen, theorieën en meningen. Een van de belangrijkste kwesties die verband houden met het reductionisme is de filosofische vraagstelling of de mentale eigenschappen van de mens volledig gereduceerd kunnen worden tot zijn fysische eigenschappen. Met andere woorden: of de mens en het menselijk denken en handelen volledig kunnen worden verklaard op basis van louter fysisch-biologische eigenschappen. Inclusief de schijnbaar niet-fysische eigenschappen, die doorgaans onder de noemer 'geest' worden geplaatst.

Het reductionisme wordt doorgaans in verband gebracht met het project van de eenheidswetenschap. Dit project, dat voor het eerst werd geformuleerd door Paul Oppenheim en de Amerikaanse epistemoloog Hilary Putnam streeft ernaar om alle wetenschappen, zowel de natuurwetenschappen als de gedragswetenschappen, met elkaar te verbinden en tot een eenheid te brengen.

Uitgelicht geschiedenis

Karl Heinrich Marx (1818–1883) was een Duitse denker die belangrijke invloed heeft gehad op de (politieke) filosofie, de economie,de sociologie en de historiografie; hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging. Hij woonde en werkte in Duitsland, Frankrijk, België en Engeland.

[bewerk]

Uitgelicht Kunst & Cultuur

Charles Dickens (7 februari 1812 - 9 juni 1870) was de belangrijkste Britse schrijver van het Victoriaanse tijdperk.

In 1843 verscheen de eerste en beroemdste van zijn kerstvertellingen: 'A Christmas Carol in Prose', nog steeds een vaak en graag verteld en verfilmd verhaal dat ieder jaar in de kersttijd in diverse vormen opduikt. Ook in de jaren daarna verschijnen hartverwarmende kerstvertellingen (The Chimes, The Cricket on the Hearth, The Battle of Life en The haunted Man).

[bewerk]

Uitgelicht Scouting

Scouting wil er zijn voor iedereen en om die reden bestaan al vele tientallen jaren initiatieven voor mensen met een handicap. Zowel binnen Scouting Nederland als Scouts en Gidsen Vlaanderen bestaan dergelijke initiatieven om scouting toegankelijk te maken voor jongeren met een handicap.

Deze Bijzondere Eisen-groeperingen of afdelingen heten in Nederland de Blauwe Vogels, in Vlaanderen gaat het om AKABE. Deze speltakken/takken tellen in Nederland zo'n 70 groepen, in Vlaanderen gaat het om zo'n 45 afdelingen.

In Nederland bestaat naast de Blauwe Vogels ook een aparte zelfstandige organisatie die zich inzet voor de doven en die nog maar in 2005 werd opgericht: Scouting Doven Nederland.

Uitgelicht Luchtvaart

'Anthony' Fokker

Anton Herman Gerard Fokker (6 april 189023 december 1939) was een Nederlandse vliegtuigbouwer.

Anthony Fokker werd geboren in Blitar (Kediri) op Java, in het toenmalige Nederlands-Indië, als zoon van de koffieplanter Herman Fokker. Vier jaar later verhuisde de familie naar Haarlem om Tony en zijn oudere zus Toos een Nederlandse opvoeding te kunnen geven. Fokker senior was een self made man, en ook Fokker zelf hield het op school niet uit. Hij speelde liever met zijn modeltrein en zijn stoommachine. Hij verliet de middelbare school voortijdig, en vond een lekvrije band uit, maar de uitvinding bleek al door een ander gepatenteerd. In de zomer van 1910 stuurde zijn vader hem naar een monteuropleiding in Duitsland. Fokker wilde liever vliegen en besloot naar een andere school te gaan. Zijn eerste propellervliegtuigje, dat hij in 1910 ontwierp en construeerde, noemde hij De Spin. Lees verder...

[bewerk]

Uitgelicht Muziek

Paradiso is een uitgaansgelegenheid in Amsterdam.

Het gebouw van de Vrije Gemeente aan de Weteringschans werd in oktober 1967 gekraakt door een groep hippies om een eigen club te hebben. Zo'n 50 mensen zetten een in het Vondelpark begonnen 'love-in' voort in het net gekraakte gebouw. De politie viel echter al snel binnen en maakte een einde aan de festiviteiten. Begin 1968 werd de gemeentelijke stichting Vrijetijdscentra Amsterdam opgericht, die het gebouw ging runnen onder de naam Paradiso. In maart 1968 opende het 'cosmisch ontspanningscentrum Paradiso' haar deuren voor het publiek. Reeds in de eerste maanden traden er bekende groepen op als Pink Floyd, The Pretty Things en Captain Beefheart. Zo kreeg Paradiso al snel het stempel 'poptempel'. Paradiso staat aan de Weteringschans, vlakbij het Leidseplein.

Paradiso is vooral bekend als de poptempel van Nederland. Het voormalige gebouw van de Vrije Gemeente in Amsterdam is een van de beroemdste podia van Nederland. Vele bekende namen traden hier op. (Lees verder)

Uitgelicht Auto

Een ruitenwisser is een veelal rubberen strip die op een frame is gemonteerd en – de naam zegt het al – gebruikt wordt om water van ruiten af te wissen. Hoewel het ding dagelijks door vele huisvrouwen en glazenwassers wordt gebruikt, bedoelt men met het woord ruitenwisser meestal specifiek de versie die op auto's wordt gebruikt.

De vroegste vorm van de ruitenwisser is de handbediende versie op auto's uit het begin van de twintigste eeuw. Vooral de scharnierende wisser aan de bovenzijde van de voorruit is bekend geworden. Al snel werd de borstel op de wisserarm door een rubber strip vervangen. Hoewel de elektrische wisser in zijn vroegste vorm al van 1917 dateert, overheersen tot aan de Tweede Wereldoorlog de wissers die op onderdruk werken, vooral in de Verenigde Staten. Ontworpen door een automonteur uit Cleveland, William Folberth (1920), werden deze 'suction wipers' vooral door de firma Trico geproduceerd. In Duitsland kwam de eerste autonoom werkende (onderdruk)wisser in 1924 op de markt.


[bewerk]

Uitgelicht Media

Walt Disney (l) met Wernher von Braun

Walter Elias Disney (5 december 1901 – 15 december 1966) was een Amerikaans maker van tekenfilms en de geestelijk vader van onder meer Mickey Mouse en Donald Duck. Hij is de stichter van het mediaconglomeraat The Walt Disney Company.

Walt Disney had een eigen studio, de Hyperon Avenue Studios, waar hij samen met zijn broer Roy en een handjevol anderen allerlei tekenfilms met dieren maakte. Walt Disney zelf was geen animator, hij wist wat mogelijk was en hoeveel tijd verschillende dingen kostten, maar het zelf uitvoeren kon hij niet, hij was een man van ideeën. Al snel had hij dit zelf door en nam hij enkele animators in dienst. In 1928 kwamen drie filmpjes van Mickey Mouse uit. De eerste was Plane Crazy. In 1937 maakte Walt Disney zijn eerste en de allereerst tekenfilm van speelfilmlengte ooit: Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Deze film was razend populair en won in 1939 acht Oscars. Tijdens het maken van Jungle Boek in 1966 overleed Walt Disney, aan de gevolgen van longkanker. lees verder>>>

[bewerk]

Uitgelicht Europese Unie

 Europese Gemeenschappen
 Europese Unie

De uitbreiding van de Europese Unie is een proces waarbij nieuwe staten toetreden tot de Europese Unie. Het proces begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door België, West-Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland in 1957. Sindsdien is de Europese Unie zes keer uitgebreid en heeft het na de laatste uitbreiding met Bulgarije en Roemenië in 2007 27 lidstaten.

Om toe te kunnen treden tot de Europese Unie moet een land voldoen aan enkele economische en politieke voorwaarden die bekend staan als de Criteria van Kopenhagen. Enkele eisen zijn een stabiele democratische regering met respect voor wetten en de daarmee samenhangende vrijheden en instituten. Volgens het Verdrag van Maastricht moet elke lidstaat en het Europees Parlement er mee instemmen dat een nieuw land toetreed.

[bewerk]

Uitgelicht Vlaggen en Wapens

Het wapen van de Oostenrijkse keizer

Een adelaar, arend of arn (of aren, aeren of aer) is een heraldische figuur die vooral in Midden-Europa veel wordt gebruikt. In de Nederlanden zijn de leeuwen veelgebruikte wapendieren, maar in Oostenrijk en Duitsland valt vooral de adelaar op.

Een bijzondere adelaar is de dubbele adelaar met twee koppen. In de (latere) wapens van het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie, het keizerrijk Duitsland, het keizerrijk Oostenrijk, en het keizerrijk Rusland en ook in Albanië komt deze adelaar voor. Ook steden en families dragen, soms als een bijzonder keizerlijk eerbewijs, een dergelijke adelaar.

Daarnaast zijn er ook witte, rode en zelfs geblokte adelaars bekend.

Keizer Sigismund van het Heilige Roomse Rijk nam in 1433 als eerste van de Duitse keizers een dubbelkoppige adelaar in zijn wapen op. Hij volgde daarmee het Byzantijnse voorbeeld. Hij legde vast dat de "Rooms koning" (de nog niet gekroonde maar wel gekozen keizer) een adelaar met één kop in zijn wapen zou dragen. Pas na de keizerskroning in Aken of Frankfurt kreeg de adelaar twee koppen.

Verder lezen

Uitgelicht Politiek

Deng Xiaoping (, 1904–1997), was een Chinees staatsman. Hij heette ook wel Deng Xixian. Dengs vader was een rijke landeigenaar, Deng was de zoon van een concubine. Zijn vader was sterk gekant tegen de heersende Qing-dynastie en was een liberaal en aanhanger van Dr. Sun Yat-sen, die later de eerste president van China werd.


[bewerk]

Uitgelicht Vlaamse politiek

Het evocatierecht is een mechanisme in het Belgische parlement dat sinds de staatshervorming 1993 aan de Senaat de mogelijkheid geeft zich uit te spreken over wetsontwerpen en wetsvoorstellen die werden aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Tot 1993 had de Senaat gelijke wetgevende bevoegdheid met de Kamer van volksvertegenwoordigers: elk wetsontwerp en wetsvoorstel moest door beide aangenomen worden. Als een voorstel geamendeerd werd, moest het opnieuw naar de andere vergadering om daar opnieuw aangenomen te worden.

Uitgelicht Islam

Sharia (ook: sjaria(h), sjariah, sjari'a(h) of shari'a(h), Arabisch: شريعة sjarī'a) is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en betekent letterlijk 'weg naar de bron', ook: 'gebaande weg', 'wet' en 'rite'. De basis ligt bij de fiqh.

Het islamitisch recht is geen recht in westerse zin. Er is geen sprake van wetboeken die bedoeld zijn om conflicten te voorkomen en, in het uiterste geval, te beslechten. Sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie van mensen onderling als van mens tot God. Lees verder...

Uitgelicht Christendom

Engel die Maria bezoekt

Maria of Maryam is in het Nieuwe Testament en in de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna; in de Koran wordt melding gemaakt van Imraan als haar vader. Voor katholieken is zij de belangrijkste heilige. In de Rooms-katholieke Kerk en Oosters-orthodoxe Kerk heeft Maria als Moeder van God een belangrijke rol in het geloofsleven. In de Orthodoxe Kerk is de gangbare uitdrukking voor Maria Moeder Gods en niet Maria. Er is binnen de theologie zelfs een complete discipline die zich speciaal op haar richt: de mariologie. Verschillende liturgische feesten en hoogfeesten worden ter ere van haar gevierd.

Haar huwelijk met Jozef wordt als 'Jozefshuwelijk' nog altijd als terminologie gebruikt voor een geestelijke, niet-seksuele huwelijksgemeenschap. Lees verder… >>


[bewerk]

Uitgelicht Steden Benelux

De Domtoren

Utrecht is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de vierde stad van Nederland. De agglomeratie Utrecht is een stedelijk, vrijwel aaneengesloten gebied in Midden-Nederland. Het gebied ligt in zijn geheel in de gelijknamige provincie Utrecht en de agglomeratie is onderdeel van de Randstad. Samen met het Gooi en de omgeving van Amersfoort behoort het tot de oostflank van de Randstad. De agglomeratie kent een totaal aantal inwoners van 566.500 (2001-2003), waarvan er 275.000 in de gemeente Utrecht wonen.

Utrecht ligt centraal in Nederland en in de provincie Utrecht. De stad is ontstaan aan de Rijn, toen de hoofdarm van die rivier de loop van de huidige Kromme Rijn en Oude Rijn volgde. Op de plek van het huidige Domplein lag een Romeins castellum. Tegenwoordig stroomt een bescheiden Kromme Rijn in het oosten Utrecht binnen om de stadsgrachten als Vecht (noordelijk) en Leidse Rijn (westelijk) te verlaten.

Utrecht is bijna 2000 jaar oud en is ontstaan als Romeinse legerplaats aanvankelijk Traiectum geheten, na 870 soms Ultra Traiectum. Toen was het een grenspost bij een doorwaadbare plaats (Trecht), benedenstrooms (Uut) gelegen. Daarmee kon de handelsweg tussen Keulen en Engeland beschermd worden.

De stad is zeer centraal gelegen op een knooppunt van weg-, spoor- en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is. De stad huisvest de grootste universiteit van Nederland en het hoofdkantoor van de Nederlandse Spoorwegen. Utrecht is de zetel van een oud-katholieke en van een rooms-katholieke aartsbisschop (zie aartsbisdom Utrecht). Het is een van de oudste steden van Nederland met een belangrijk historisch centrum. Vanwege de Domtoren, beeldmerk van de stad en met 112,30 meter de hoogste kerktoren van Nederland, wordt de stad ook wel de Domstad genoemd.

Uitgelicht Steden Internationaal

Parlement

Wenen (Duits: Wien) is de hoofdstad van Oostenrijk, gelegen aan de Donau. Het heeft 1.631.082 inwoners (2005), en is daarmee veruit de grootste stad en het cultureel en politiek centrum van Oostenrijk. Internationale organisaties die hun hoofdkwartier in Wenen hebben zijn UNIDO, OPEC en het Internationaal Atoomenergie Agentschap. Deze organisaties zijn gevestigd in "UNO-City", een kantorenstad op de Donauinsel, het eiland tussen het Donaukanaal en de Donau.

In 15 v.Chr. stichtten de Romeinen op de plaats van de huidige binnenstad een militaire post tegen de Germanen met de naam Vindobona. Rond deze post groeide een stad. In 1221 kreeg Wenen stadsrechten en werd een stadmuur opgetrokken. Daarna groeide het snel uit tot een belangrijk handelsknooppunt. In 1278 kwamen Wenen en Oostenrijk onder het huis Habsburg. In 1438 werd hertog Albrecht V tot koning Albrecht II van het Heilige Roomse Rijk gekozen, en werd Wenen rijkshoofdstad. In 1469 werd Wenen bisschopszetel, en in 1526, toen Hongarije en Bohemen onder de heerschappij van de Habsburgers gekomen waren, werd Wenen keizersstad.

Wenen is lange tijd een centrum van klassieke muziek en opera geweest. De stad telt vele bouwwerken uit de barok, maar ook uit andere stijlperioden. Het zomerpaleis van de Oostenrijkse keizers, Schönbrunn, had de intentie Versailles naar de kroon te steken. Hoewel het kleiner is dan de Franse tegenhanger blijft het groot en indrukwekkend. De Stephansdom, gebouwd in de 12e eeuw, kardinaalszetel, is ook vermeldenswaard. De binnenstad van Wenen staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Buiten de vele monumentale paleizen en kerken biedt Wenen nog meer toeristische attracties.

Uitgelicht Sport

Atletiek is een oude sport waar de sporters (atleten) individueel of in groepen (estafette) moeten presteren.
Atletiek wordt zowel op de weg als op een atletiekbaan beoefend. Atletiek wordt wel 'de moeder der sporten' genoemd omdat het de menselijke basisbewegingen (lopen, springen, werpen) omvat.

Atletiekbanen zijn meestal ovaal gevormd en 400 meter lang. Op het middenterrein worden de werp- en springonderdelen beoefend. Er zijn banen van gras, kunststof en gravel. Atletiek in brede zin omvat behalve wedstrijden ook recreatieve vormen. De Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (kortweg Atletiekunie) in Nederland doet ook veel voor de loopsport, sportief wandelen en Nordic walking. Voor de loopsporters zijn er wel wedstrijden maar ook de zogeheten trimlopen, 'wedstrijden' waarbij geen uitslag wordt opgemaakt. Slechts een klein deel van degenen die hardlopen als eerste sport noemen, is daadwerkelijk lid van de KNAU.

Atletiek is een sport die oorspronkelijk nauw verbonden was met de Griekse klassieke Olympische Spelen, die vanaf 776 voor Christus om de vier jaar gehouden werden als onderdeel van een feest ter ere van de god Zeus. Het vijfdaagse programma bestond uit sportieve krachtmetingen en wedstrijden in de schone kunsten. De beste atleten kwamen tegen elkaar uit in een vijfkamp, die bestond uit de onderdelen: hardlopen, verspringen, worstelen, speerwerpen en discuswerpen. De diverse onderdelen hadden veel minder regels dan nu. >>lees verder

Uitgelicht Toerisme

Gereconstrueerde Romeinse thermen in Bath

Medisch toerisme kan worden omschreven als het bezoeken van plaatsen en/of gebieden buiten het eigen woongebied ter bevordering van de mentale of fysieke gezondheid. Hoewel het verschijnsel tegenwoordig veel aandacht krijgt, is het in feite al eeuwen oud. Voor de ontwikkeling van medisch toerisme moeten plaatsen of gebieden beschikken over 'therapeutische eigenschappen'. Deze eigenschappen kunnen plaats- of streekgebonden zijn (geneeskrachtige bronnen of schone lucht) of specifiek voor medische doeleinden zijn geconstrueerd (medische klinieken). Uiteraard zijn mengvormen heel gebruikelijk (kuuroord, zeebadplaats).

Lees verder!

Uitgelicht Bestuurskunde

Kirsten Verdel (Leiderdorp, 29 januari 1978) is een Nederlandse bestuurskundige, politica en publiciste.

In 2007 kreeg ze de Canadese Sauvé Scholarship beurs toegewezen. Met deze beurs vertrok Verdel naar de Verenigde Staten, waar ze tijdens presidentsverkiezingen van 2008 als enige buitenlander werkte op het landelijk hoofdkwartier van de Democratische Partij. Tijdens deze campagne schreef zij stukken over haar belevenissen voor Vrij Nederland en Het Financieele Dagblad. Ook was zij regelmatig te horen op BNR Nieuwsradio en Radio 1 over de voortgang van de campagne. Na de winst van Obama keerde zij terug naar Nederland. Op 19 januari 2009 bracht zij het boek Van Rotterdam naar het Witte Huis uit over haar tijd in het campagneteam van Obama. Daarnaast verscheen ze regelmatig in de media om te praten over het beleid van de Amerikaanse president. Lees verder

Uitgelicht Ridderorden

Kleinood voor heren

De Keizerlijke Orde van Verdienste (Engels: "Imperial Service Order") werd in augustus 1902 door Koning Eduard VII van het Verenigd Koninkrijk ingesteld en was bedoeld voor administratieve en lager geplaatste medewerkers van het Britse koloniale bestuur. Men kon na 25 jaar dienst in de koloniën worden benoemd maar na 16 jaren in ongezonde gebieden kwam men ook voor de decoratie in aanmerking. De leden, heren èn dames, kunnen en konden worden benoemd, plaatsen de letters "ISO" achter hun naam.

De Orde heeft een enkele rang en de leden zijn "Companions".

Het kleinood van deze voormalige Britse koloniale orde die door landen van het Gemenebest kan worden toegekend, is een achtpuntige zilveren ster met een kroon op de hoogste stralen. In het medaillon is het monogram van de regerende vorst aangebracht.Op de band daaromheen staat het motto " Voor trouwe dienst" (Engels"For Faithful Service"). Het lint is donkerrood met een brede blauwe middenstreep. Dames dragen een afwijkend kleinood met een zilveren lauwerkrans in plaats van een ster aan een strik.

Uitgelicht Bier

Engelszell is een Oostenrijks trappistenbier.

Het bier wordt sinds 2012 gebrouwen in de brouwerij van Stift Engelszell te Engelhartszell an der Donau, het enige trappistenklooster in Oostenrijk. De bieren werden vernoemd naar twee voormalige abten van de abdij. Gregorius Eisvogel was de eerste abt van 1931 tot 1950. Benno Stumpf was abt van 1953 tot 1966.
De Internationale Vereniging Trappist maakte op 15 oktober bekend dat deze bieren het logo "Authentic Trappist Product" mogen dragen.

Varianten

  • Gregorius, bruin bier met een alcoholpercentage van 10% (22° Plato)
  • Benno, amberkleurig bier met een alcoholpercentage van 7% (17° Plato)

Uitgelicht Psychologie

Het McGurk-effect is een psychoakoestisch effect dat optreedt in bepaalde gevallen waarbij de visuele eigenschappen van natuurlijke spraakproductie niet overeenkomen met de auditieve aspecten daarvan, waarbij de interpretatie van de hoorder wordt beïnvloed door beide en en een illusionair resultaat ontstaat. Het effect is genoemd naar Harry McGurk, die onderzoek verrichtte naar de waarneming van spraak bij taallerende kinderen en die het tijdens experimenten ontdekte.

Het McGurk effect demonstreert dat bij de perceptie van spraak de interpretatie die in de menselijke hersenen plaatsvindt van cruciaal belang is voor die perceptie, en dat wat mensen horen voor een groot deel beïnvloed wordt door wat zij zien.

Het effect werd in 1976 gepubliceerd door Harry McGurk en John MacDonald in een artikel genaamd: "Hearing Lips and Seeing Voices" in Nature, 264, en gaf een aanzet tot uitgebreid onderzoek in die richting.

>>lees meer>>

[bewerk]

Uitgelicht Esoterie

Afbeelding van Hermes Trismegistus

De term westerse esoterie bestrijkt een breed spectrum aan esoterische stromingen in de westerse cultuurgeschiedenis. Het gaat met name om westerse opvattingen over esoterie sinds de renaissance tot heden. Hierbij kunnen ruwweg twee filosofisch-religieuze tradities worden onderscheiden (neoplatonisme en hermetisme), drie 'traditionele wetenschappen' (astrologie, magie of magia, en alchemie), en een stroming van theosofische speculaties (kabbala). Neoplatonisme, hermetisme en gnosticisme zijn de vroegste hellenistische bronnen waaruit renaissancemagie en christelijke kabbala ontsproten. Zij vormden samen dan weer de inspiratie voor latere stromingen binnen de westerse esoterie, zoals rozenkruisers, christelijke theosofie, het 19e-eeuwse occultisme, spiritisme, de 20e-eeuwse newagebeweging, en andere vormen van moderne alternatieve spiritualiteit.

Portalen
Hulp-en-beheerportaal · Gebruikersportaal · Navigatieportaal · In het nieuws
Biologie · Geschiedenis · Kunst & Cultuur · Landen & Volken · Mens & Maatschappij · Politiek · Religie · Sport · Taal · Wetenschap & Technologie
Portaal van de week: Oost-Europa
Close