Portaal:Romeinse Rijk

Wikimedia-portaal / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Table info: ...
 
Close
Table info: ...

PortaalKopfoto.jpg

Close
Table info: ...
Welkom op het portaal van het Romeinse Rijk
Inleiding
Dit portaal is het startpunt voor alle artikelen over het Romeinse Rijk, dat van een kleine Latijnse nederzetting in de ijzertijd uitgroeide tot het grootste imperium van de oudheid.

Via dit portaal kunt u van alles lezen over de Romeinse cultuur, haar geschiedenis en bevolking. Daarnaast wordt verwezen naar de diverse artikelen die de geschiedenis behandelen van de Romeinen in België en Nederland.

Roman_Empire_map.svg
Het Romeinse Rijk op het hoogtepunt van zijn macht.


Uitgelicht
De Tempel van Jupiter Optimus Maximus was de belangrijkste en een van de grootste tempels in het oude Rome.

De tempel was gebouwd op de Capitolijn en werd daarom ook wel Tempel van Jupiter Capitolinus genoemd. In de tempel waren drie aparte cellae: in de centrale cella werd Jupiter vereerd en aan weerszijden daarvan waren twee kleinere cellae voor Juno en Minerva. Deze drie heiligdommen vormden zo de Capitolijnse drie-eenheid.
Voor de trap van de tempel stond het grote Altaar van Jupiter (ara Iovis), waar de offerandes gehouden werden.
De Tempel voor Jupiter was het eindpunt voor de zegevierende generaals die een triomftocht mochten houden en het was de plaats waar de profetische Sibyllijnse boeken werden bewaard. [deze maand] - [overzicht]

Categorieën
Artikelen

Hoofdartikelen

Romeinse Rijk
Romeinse staatshoofden
De stad Rome
Romeinse bouwwerken

In de etalage

Fairytale_bookmark.png Byzantijnse Rijk
Fairytale_bookmark.png Caligula
Fairytale_bookmark.png Carthago
Fairytale_bookmark.png Constantijn de Grote
Fairytale_bookmark.png Etrusken
Fairytale_bookmark.png Imperator Caesar Augustus
Fairytale_bookmark.png Julia Agrippina minor
Fairytale_bookmark.png Kanaal van Corbulo

Fairytale_bookmark.png Krijgsolifant
Fairytale_bookmark.png Legio X Fretensis
Fairytale_bookmark.png Livia Drusilla II
Fairytale_bookmark.png Muziek in de Oudheid
Fairytale_bookmark.png Romeins legionair
Fairytale_bookmark.png Romeinse religie
Fairytale_bookmark.png Marcus Vipsanius Agrippa
Fairytale_bookmark.png Lucius Vitellius (gouverneur van Syria)


Gewenste artikelen


(vul aan↓)

zie ook de rode links op pagina's: Romeinse provincie - Domus - Lijst van antieke bouwwerken in Rome - ...

Uitgelichte afbeelding
HierapolisPortaDomizianoInterno.jpg


De Poort van Domitianus in Hierapolis bij Pamukkale. De noordelijke stadspoort van Hierapolis werd in 84-85 n.Chr. gebouwd door proconsul Julius Frontinus, ter ere van keizer Domitianus.

Close


Table info: ...
De Romeinse oudheid per onderwerp
De stad Rome in de oudheid
Pantheon_novembre_2004.jpg
Het Pantheon in Rome

Het oude Rome (Latijn: Roma; Urbs, dat "stad" betekent) was een polis in Midden-Italië die uitgroeide tot een wereldrijk.

Rome bestond oorspronkelijk uit verscheidene kleine nederzettingen, gelegen op de Palatijn, Capitolijn en Quirinaal. Deze nederzettingen zouden zich tot een synoikisme omvormen, waaruit de stad Rome ontstond.

De ligging van Rome had niet gunstiger kunnen zijn, want door haar ligging aan de eerste doorwaadbare plaats in de Tiber vanaf de zee en in het midden van Italië, leek de stad wel voorbestemd om over een wereldrijk te heersen.

De categorie

De Romeinen in België
De Romeinen hebben een turbulente tijd gekend in België, maar wisten uiteindelijk hun macht te vestigen in een provincia die moest dienen als bufferzone tegen de Germanen.

Zie:

De categorie

De Romeinen in Nederland
Gedurende ongeveer vier eeuwen was een groot deel van Nederland bezet door de Romeinen. De Rijn en Moezel vormden destijds de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Al die tijd had het Romeinse leger de macht en bepaalde en beïnvloedde mede het leven en de cultuur van de toenmalige bewoners en de volgende generaties. De Romeinen bouwden forten langs de grens, waarbij in de directe omgeving een aantal nederzettingen ontstonden.

Zie:

De categorie

Romeinse naam
Een Romeinse naam bestond uit twee of drie delen: een praenomen (voornaam), een nomen gentilicium (familienaam) en een cognomen (primum) (bijnaam). Soms kwam hierbij nog een vierde deel, een agnomen (of cognomen secundum) die men op basis van persoonlijk eigenschappen of verdiensten tijdens zijn leven kreeg. Daarnaast kon ook de naam van de tribus van een Romein toegevoegd worden; die naam stond dan in de ablatief.

Een bekende naam is Julius Caesar ofwel Gaius Iulius Gaii filius Gaii nepos Caesar. De naam Julius Caesar is overgenomen door veel keizers. Filius betekent "zoon", nepos "kleinzoon".

De categorie

Romeinse godsdienst
De Romeinen beschouwden zichzelf als de meest godsdienstige mensen ter wereld. Religio (Latijn: religare betekent verbinden) bestond voor hen echter vooral uit het nauwgezet nakomen van religieuze verplichtingen, die werden gekenmerkt door extreem formalisme. Met theologische bespiegelingen b.v. over heilsverwachting hebben de Romeinen zich nauwelijks ingelaten; een godsdienstige moraal ontbrak evenzeer als een persoonlijke relatie tot de godheid.

De opvatting dat elke godheid zijn/haar eigen begrensde "arbeidsterrein" had, leidde hen daarbij tot verregaande verdraagzaamheid. De loop van de geschiedenis bracht de Romeinen reeds vroeg in contact met andere volkeren (Grieken), en zo drongen veel uitheemse bestanddelen hun godsdienst binnen.
In de oorspronkelijke Romeinse opvatting waren de goden onverklaarbare machten, die hun wil in alles deden gelden, en die men gunstig moest zien te stemmen; de in deze goden werkzame kracht werd numen genoemd. Daar zij elke individualiteit misten, werden zij ook niet in mensengedaante voorgesteld: hun antropomorfe voorstelling kregen zij in Rome pas toen men de Griekse goden en mythologie overnam.

De Romeinse godenwereld ontwikkelde zich daarna tot een gevarieerd pantheon, waarin naast de oer-Romeinse goden, zoals Janus, Faunus, Pomona, de Lares en de Penates, vooral de gehelleniseerde goden zoals Jupiter, Juno, Minerva, Diana en Mercurius een voorname plaats bekleedden.

De categorie

Categorie Categorie:Romeinse godsdienst is niet gevonden
Romeinse leger
Het Romeinse leger (exercitus Romanus) bestond naast legiones (legioenen), ook uit auxiliae (hulptroepen). Het leger onderging veel hervormingen. Om over het leger te lezen tijdens een bepaalde tijd, zie:

De categorie



Close