Portaal:Taal

Wikimedia-portaal / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Por·τααl
Table info: POR·TAAL,  , TAAL VAN DE WEEK, Etalagear...
POR·TAAL  
Inleiding

Dit portaal presenteert het onderwerp taalkunde in zeer ruime zin: zowel specifieke natuurlijke talen, dialecten en taalfamilies als de theoretische studie naar het verschijnsel natuurlijke taal, de linguïstiek, komen hier aan bod. Het artikel taalkunde geeft een inleiding over dit onderwerp.

Taal is constant in beweging, wat niet alleen te merken is aan de verschillen tussen hedendaags Nederlands en de taal van Vondel, maar ook aan fenomenen als straattaal. Dat taalverandering uiteindelijk tot extreme verschillen kan leiden wordt nog duidelijker als men beseft dat zeer uiteenlopende talen uit één gemeenschappelijke oertaal zijn ontstaan. Zo is het Nederlands, net als bijvoorbeeld het Engels, voortgekomen uit het Oergermaans en zijn de Romaanse talen als Frans en Spaans uit het Latijn ontsproten.

Phonetik.svg

Groene Boekje | Hulp bij spelling


Alle talen op alfabet

TAAL VAN DE WEEK Etalageartikelen
Egypt_Hieroglyphe4.jpg
Hiërogliefen, het belangrijkste Egyptische schrift

Het Egyptisch is de taal die tussen 2700 voor Christus en 1000 na Christus in het Oude Egypte werd gesproken. De taal behoort tot de Hamito-Semitische, ofwel Afro-Aziatische talenfamilie. Het Egyptisch is de oudst bekende, geschreven taal. In het westen van Egypte werd het Akkadisch tot ongeveer de 1e eeuw n.Chr. als diplomatieke taal gebruikt. Het Egyptisch is in te delen in 5 talenstadia: Oud-Egyptisch, Middel-Egyptisch, Nieuw-Egyptisch, Demotisch, en Koptisch. In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw rekende men Egyptisch tot de Hamitische talen


[bewerk]

UITGELICHTE TAALFAMILIE OVERZICHTEN

De Noordoost-Kaukasische talen, vaak ook Nach-Dagestaanse talen genoemd door de vroeger gebruikelijke onderverdeling in de twee takken Nach en Dagestaans, vormen een taalfamilie die bestaat uit een 29-tal talen, die alle door bergvolken in de Kaukasus gesproken worden. Wellicht zijn de Noordoost-Kaukasische talen samen met de Noordwest-Kaukasische talen onderdeel van een grotere Noord-Kaukasische taalfamilie. Belangrijk is het te vermelden dat de Zuid-Kaukasische talen (Kartvelisch) op zichzelf staan en in ieder geval niet met het Nach-Dagestaans verwant zijn. De Noordoost-Kaukasische taalfamilie werd vroeger onderverdeeld in twee groepen, de Dagestaanse talen (26) en de Nach-talen (3). Dit is echter een verouderde indeling, de Nach-talen vormen slechts één tak binnen de Noordoost-Kaukasische taalfamilie.

KUNSTTALEN OVERZICHTEN

Een kunsttaal is een taal die in tegenstelling tot etnische talen niet historisch is gegroeid als onderdeel van een cultuur, maar is ontworpen door één persoon of een kleine groep personen. Er zijn meer dan duizend kunsttalen bekend, die kunnen worden onderverdeeld in diverse soorten en zijn gemaakt om diverse redenen: sommige stellen zich ten doel als cultureel onbeladen taal de communicatie tussen de volken te bevorderen, andere dienen ter illustratie van een fictief land, weer andere zijn uitsluitend gemaakt voor het eigen plezier van de maker.

Van alle kunsttalen is het Esperanto wereldwijd de meest gebruikte.

NEDERLANDSE/VLAAMSE STREEKTAAL OVERZICHTEN
Wikipedia_barcode_128.svg

GEWENSTE ARTIKELEN DIT KAN BETER

Algebraïsche syntaxis of Recursieve categoriale syntax (en) · Antropologische linguïstiek (en) · Arc pair grammatica (en) · Bicol (taal) (de/en2) · Creek (taal) (en) · Denglisch (de/en/fr) · Filipijnse talen · (en) · Functioneel zinsperspectief · Gewogen contextvrije grammatica (en) · Hanzetaal · Hlaitalen (en) · Inheemse Australische talen (en) · Kadaitalen · (en) · Karatsjai · Khasi (en) · Lege categorie (en) · Lijst van officiële afkortingen · Makaton (en) · Midden-Chinees (en) · Midden-Drents · Mizo (en) · Mundatalen (en) · Nasa Yuwe (en) · Noordelijk Altais (en) · Oceanische talen (en) · Operatorgrammatica (en) · Pahari (en1/en2) · Relationele grammatica (en) · Rien (taal) · Schakelgrammatica (en) · Semiotische driehoek (de/en) · Stochastische contextvrije grammatica (en) · Taaldood (en) · Taalideologie (en) · Taalonderwijs (en) · Taalreanimatie of Taalrevitalisatie (en) · Ų (en) · Ů (en) · Volzin (taal) · Variëteiten van het Arabisch (en) · Zuid-Drents

Personen

Edward Lhuyd (en) · John Strachan (en)


TALEN PER TAALFAMILIE
POSTSCRIPTUM CATEGORIEËN

De hoofdcategorieën zijn aan de rechtkant van deze kantlijn te vinden. Dit portaal is nog steeds in aanbouw. Nog niet opgenomen relevante categorieën kunnen hiernaast toegevoegd worden.


Brits boek
Brits boek
Frans book
Frans book
Close