Conseil départemental

verkozen raden van Franse departementen (sinds maart 2015) / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Conseil départemental (Nederlands: departementale raad), is de volksvertegenwoordiging binnen ieder afzonderlijk Frans departement. De leden van de Conseil départemental worden via algemeen, enkelvoudig kiesrecht gekozen voor een mandaat van zes jaar, waarbij iedere drie jaar telkens de helft van het totaal aantal mandaten Conseillers départemental opnieuw wordt gekozen. Bij deze verkiezingen vormt ieder Frans kanton een kieskring. Deze verkiezingen worden daarom ook wel élections cantonales (kantonsverkiezingen) genoemd.

Het gekozen Conseil départemental kiest uit zijn midden een Commission permanente (Permanente Commissie), bestaande uit een voorzitter (Président du Conseil départemental) en enkele ondervoorzitters. De voorzitter van de Conseil départemental is het hoofd van het bestuur van het departement.

Sinds de invoering van de decentralisatiewetten in 1982 en in 2004 is de macht van de conseils départementaux binnen het Franse politieke bestel toegenomen.

Tot maart 2015 werd de naam Conseil général (Nederlands: Algemene of Generale raad) gehandhaafd.