cover image

Productieketen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een productieketen is het economische proces van grondstof tot consument of gebruiker.

A_company%27s_supply_chain_%28en%29.png
Illustratie van de productieketen rond het bedrijf

De productieketen is een netwerk van organisaties, mensen en activiteiten die informatie en/of producten uitwisselen. Dit netwerk is een logistieke keten die ervoor zorgt dat het product of de dienst bij de gebruiker komt. Het netwerk transformeert ruwe materialen en halffabricaten tot eindproducten. Men kan verschillende deelprocessen onderscheiden in een productieketen.

Actoren in de keten kunnen een of meer van deze deelprocessen voor hun rekening nemen. Wanneer een actor meerdere achtereenvolgende processen verzorgt spreekt men van verticale integratie.