Proterozoïcum

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het geologisch tijdperk Proterozoïcum is een van de eonen waarin de geologische tijdschaal is ingedeeld. Het Proterozoïcum beslaat de tijdspanne van 2,5 Ga tot ongeveer 541 miljoen jaar (Ma) geleden. Het is onderdeel van het Precambrium en wordt onderverdeeld in drie era's: Neoproterozoïcum, Mesoproterozoïcum en Paleoproterozoïcum. Het eon voorafgaand aan het Proterozoïcum heet het Archeïcum, het eon erna het Fanerozoïcum.

Table info: Eon, Era, Periode, Ouderdom Ma...
Eon Era Periode Ouderdom Ma
Fanerozoïcum Paleozoïcum Cambrium later
635
Proterozoïcum Neoproterozoïcum Ediacarium
541
Cryogenium
635
Tonium
850
Mesoproterozoïcum Stenium
1000
Ectasium
1200
Calymmium
400
Paleoproterozoïcum Statherium
1600
Orosirium
1800
Rhyacium
2050
Siderium
2300
Archeïcum Neoarcheïcum
vroeger
Indeling van het Proterozoïcum volgens de ICS[1]
Close

Het Proterozoïcum heeft een dermate lange duur, dat zich waarschijnlijk verschillende Wilsoncycli (van supercontinent tot supercontinent) afspeelden. Of de manier waarop platentektoniek plaatsvond geheel gelijk was aan de huidige, is voor het vroegste deel van het eon nog niet duidelijk. Een belangrijke ontwikkeling was de ontwikkeling van een zuurstofrijke atmosfeer tijdens het Mesoproterozoïcum. Ook kwamen een aantal maal zeer sterke ijstijden voor, zogenaamde sneeuwbalaardes. Het laatste deel van het Proterozoïcum wordt gekenmerkt door een snelle ontwikkeling van het meercellige leven.

Oops something went wrong: