Publiek domein

werken waarvan de auteursrechtelijke termijn verstreken is of die niet auteursrechtelijk zijn beschermd / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Publiek domein is een gangbare benaming voor de status van werken, zoals teksten, beelden, geluidsopnamen en programmatuur, waarbij de auteursrechten en aanverwante rechten, waaronder naburige rechten en databankenrechten, verlopen zijn of niet van toepassing zijn.

Het auteursrecht bepaalt dat een werk niet door anderen mag worden veranderd of opnieuw worden gepubliceerd zonder expliciete toestemming van de rechtverkrijgende. De meeste creatieve werken vallen automatisch onder het auteursrecht, ook als de auteur dit niet expliciet opeist. Zulke werken komen in het publiek domein als de auteursrechten erop verlopen.

Als een werk vrij van auteursrechten is, betekent dat niet dat op dat werk gebaseerde werken dat ook zijn. Een vertaling bijvoorbeeld, of een in nieuwe spelling overgebrachte editie, of een nieuw geredigeerde uitgave van bladmuziek, wordt beschouwd als een werk op zichzelf, met eigen auteursrechten.

Het claimen van auteursrechten op werk dat zich in het publieke domein bevindt wordt copyfraud genoemd.

Oops something went wrong: